1. Hvad er den næststørste trosretning i Danmark?

2. I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

3. Danmarks befolkning var fra Middelalderen opdelt i fire klasser, der blev kaldt for stænder. Hvilke fire stænder var der tale om?

4. Hvornår kom Martin Luthers protestantiske ideer til Danmark?

5. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?

6. I hvilken historisk periode regerede Christian 4.?

7. Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

8. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?

9. Hvad skete der i Danmark i 1915?

10. Hvilken af følgende aviser er ældst?