1. Hvad hedder den tidligere statsminister, der blev generalsekretær for NATO i 2009?

2. Enevælden havde en særlig betydning for den danske statsadministration. Hvilken?

3. I årene 1657-1660 var Danmark i krig med Sverige. Hvilke konsekvenser fik det for Danmark i 1658?

4. Er det en betingelse for at blive udnævnt som minister, at man er medlem af Folketinget?

5. Ombudsmanden er en kontrolinstans i forhold til offentlige myndigheders afgørelser. Hvem vælger ombudsmanden?

6. Hvad kaldes perioden i første halvdel af 1800-tallet, hvor den danske kultur blomstrede?

7. Danmarks befolkning var fra Middelalderen opdelt i fire klasser, der blev kaldt for stænder. Hvilke fire stænder var der tale om?

8. Har Danmark medlemmer i Europa-Parlamentet?

9. Hvornår levede komponisten Carl Nielsen?

10. Hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme?