1. Kanslergadeforliget fra 1933 skulle løse alvorlige problemer i samfundet. Hvilke problemer skulle det især løse?

2. Hvilken kendt dansker fandt i 1600-tallet ud af at måle lysets hastighed?

3. Hvornår blev Nordslesvig (også kaldet Sønderjylland) genforenet med Danmark?

4. Hvilken af følgende aviser er ældst?

5. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1834?

6. Hvilket af følgende områder har Septemberforliget fra 1899 i særlig høj grad haft betydning for?

7. Hvad er navnet på den lov Frederik 7. underskrev i 1849?

8. I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

9. Er Folketingets Ombudsmand uafhængig i sit arbejde?

10. Hvornår overgik det danske monarki fra valgkongedømme til arvekongedømme?