1. Hvornår blev grundloven senest ændret?

2. I 1933 indgik regeringen og de gamle politiske partier et forlig, der skulle sikre de økonomiske og sociale forhold. Hvad kaldes forliget?

3. Hvornår fik homoseksuelle ret til at indgå ægteskab med samme retsvirkning som andre borgere?

4. Fik kvinder stemmeret, da grundloven blev indført i 1849?

5. I hvilket årti blev den første Lillebæltsbro åbnet?

6. Hvilken international organisation har et folkevalgt parlament, hvor Danmark har 13 medlemmer?

7. Hvem vedtager lovforslag?

8. Hvor mange års undervisningspligt er der i Danmark?

9. Hvilket af følgende politiske partier er det nyeste?

10. Hvad er Vilhelm Hammershøi, der levede fra 1864-1916, kendt for?