1. Med Jyske Lov gjorde man op med den tidligere tradition for blodhævn, hvor slægter hævnede sig på hinanden. Hvornår stammer loven fra?

2. Hvilke offentlige myndigheder har ret til at udskrive skat?

3. Hvornår fik homoseksuelle ret til at indgå ægteskab med samme retsvirkning som andre borgere?

4. Hvad kendetegnede blandt andet Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen?

5. Hvornår levede komponisten Carl Nielsen?

6. Hvor mange stænderforsamlinger blev der oprettet i 1834?

7. I 1814 blev der indført en reform om skolepligt i Danmark. Hvor mange år skulle børn ifølge denne reform gå i skole?

8. Hvilken videnskab fik stigende magt i Oplysningstiden?

9. Hvem af følgende personer er en kendt balletkoreograf fra 1800-tallet?

10. Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?